Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované 21. marca 2023
Dátum účinnosti od 1. januára 2022

Miroslav Urban ako prevádzkovateľ murban.sk (ďalej len prevádzkovateľ) rešpektuje vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje vaše práva na ochranu vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou.

Rozsah a prijatie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o spracovaní údajov vykonávané prevádzkovateľom, kde prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania. Poskytuje tiež informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonáva v mene svojich Zákazníkov na základe ich pokynov (Zákazník ako správca údajov a Prevádzkovateľ ako spracovateľ údajov).

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako osobu, ako e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim Zákazníkom. Prosíme, nepoužívajte webové stránky ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

Budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje o vás:

Kontaktný formulár

 • Meno
 • Tel. číslo
 • E-mail
Cenová ponuka
 • Meno
 • Tel. číslo
 • E-mail

Potrebné súbory cookies

 • Nevyhnutné súbory cookies (sú potrebné na aktiváciu základných funkcií tejto stránky, ako je poskytovanie bezpečného prihlásenia alebo úprava preferencií súhlasu).
  Tieto súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje.

Google analytika (Tieto informácie sú šifrované a uložené ako čísla a znaky, žiadnym spôsobom sa s vami nespájajú.)

 • Zariadenie
 • Poloha
 • Návštevy
 • Zobrazené podstránky
 • Dĺžka trvania relácie
 • Rozlíšenie
 • Názov prehliadača
 • Stránku z ktorej ste navštívili bramapo.sk
 • Vyhľadávaný text

Ako používame vaše informácie:

Použijeme informácie, ktoré zhromažďujeme o vás na nasledujúce účely:

 1. Spravovať kontaktný formulár. (aby ste nás dokázali kontaktovať cez kontaktný formulár)
 2. Zapamätať si vaše nastavenia cookies

Ak chceme vaše údaje použiť na iné účely účel, požiadame vás o súhlas a vôľu použiť vaše informácie iba pri prijatí vašich súhlas a potom len na účel(y). ktoré udeľujú súhlas, pokiaľ sa od nás nevyžaduje inak podľa zákona.

Ako zdieľame vaše informácie:

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať akejkoľvek tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, okrem popísaných obmedzených okolností nižšie:

 1. Analytika (Google LLC, Kalifornia USA) – Ak stým nesúhlasíte môžete zakázať zberu dát v ľavom dolnom rohu.

Požadujeme, aby takéto tretie strany používali osobné údaje iba na účel, na ktorý bol zhromaždení a neuchovávali ho dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje pre nasledovné: (1) vyhovieť príslušným zákonom, nariadenie, súdny príkaz alebo iné právne predpisy (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov (3) odpovedať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak Služba alebo naša spoločnosť sa zlúči alebo bude odkúpená inou spoločnosťou, vaše informácie budú jednou z vecí, ktoré prechádzajú na nového vlastníka.

Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať u nás 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty alebo pokiaľ ho potrebujeme na splnenie účelu na ktorý bol zhromaždený, ako je podrobne uvedené v tomto dokumente. Možno si budeme musieť zachovať iste informácie na dlhšie obdobia ako napr. vedenie záznamov / účtovníctva v súlade s platnými predpismi alebo z iných legitímnych dôvodov ako vymáhanie zákonných práv napr. podvody, prevencia a pod. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na neurčito.

Vaše práva:

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo získať kópiu svojich osobných údajov, údaje obmedziť alebo namietať voči aktívnemu spracovaniu vašich údajov. Požiadajte nás o zákaz zdieľania vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli spracúvať vaše údaje, právo podať sťažnosť so zákonnou právomocou a takými ďalšími právami ako to môže byť relevantné podľa platných zákonov. Komu uplatniť tieto práva?
Môžete nám napísať na miroslav.urban@murban.sk.
Budeme reagovať na vašu požiadavku v súlade s platnou legislatívou.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zbierať alebo spracúvať požadované osobné údaje resp. odvolať súhlas na jeho spracovanie pre požadované účely, možno nebudete mať prístup používať služby, ktoré dovolia kontaktovať správcu.

Súbory cookies atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame a vaše voľby v súvislosti s týmto sledovaním technológie, pozrite si ikonku v ľavom dolnom rohu.

Zabezpečenie:

Bezpečnosť vašich informácií je dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu. Avšak vzhľadom na inherentné riziká nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť a v dôsledku toho nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenesiete a robíte tak na vlastné riziko.

Odkazy na tretie strany a použitie vašich informácií:

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky ktoré nie sú nami prevádzkované. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nesúvisia so zásadami ochrany osobných údajov akýchkoľvek tretích strán vrátane akýchkoľvek tretích strán prevádzkujúcich akúkoľvek webovú stránku alebo službu ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom odkazu na. Dôrazne vám odporúčame skontrolovať zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za postupy akejkoľvek stránky alebo služby tretích strán.

Sťažnosť / úradník pre ochranu osobných údajov:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú k dispozícii u nás môžete poslať e-mail na adresu miroslav.urban@murban.sk. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.